Salam Perjuangan

20 September 2012

PENGIRAN HAJI MUHAMMAD RUZAINI SAH MENANTU SULTAN BRUNEI
ALHAMDULILLAH  Istiadat Akad Nikah di antara Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dengan pasangannya Yang Mulia Pengiran Haji Muhammad Ruzaini bin Pengiran Dr. Haji Mohd. Yakub berjalan dengan lancar hari ini di Masjid Sultan Omar Ali Saifuddien di Bandar Seri Bagawan.  Dengan sekali lafaz sahaja Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah menjadi milik sepenuhnya dan bergelar Isteri kepada YM Pengiran Haji Muhammad Ruzaini.   Istiadat Akad Nikah dijalankan selepas solat Zohor sekitar jam 13:45hrs dan berakhir lebih kurang  jam 14:30hrs.  Selesai sahaja Istiadat Akad Nikah, kedengaran tembakan meriam sebanyak 21 das berkumandang di udara. 

 TB  ucapkan  tahniah kepada kedua Pengantin Diraja, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dan pasangannya Yang Mulia Pengiran Haji Muhammad Ruzaini bin Pengiran Dr. Haji Mohd. Yakub  semoga dipanjangkan jodoh hingga akhir hayat serta dilindungi Allah jua. Amin.Tiada ulasan: